طراحی سایت

این سایت رو در تاریخ 90/10/9 طراحی کرم برای عزیزانی که واقعا در عزاداری امام حسین زحمت می کشند و زحمت کشیدند و از جمع ما رفتند.به امید اینکه این سایت روز به روز تکمیلتر کنیم .

با تشکر مرتضی مودب


 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:24 موضوع | لینک ثابت


یا عــــلـــــــی اکــــبـــــر 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:18 موضوع | لینک ثابت


نفرات اصلی و خبره در تعزیه خوانی روستای الویر 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:14 موضوع | لینک ثابت


این هم آقای توپلو و بامزه آقای عرفان محسنی 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:11 موضوع | لینک ثابت


تعزیه خوان ها در مجلس شهادت علی اکبر (ع) 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:6 موضوع | لینک ثابت


آقای اصغر ترابی یکی از نفرات برتر تعزیه خوانی روستای الویر 

نوشته شده توسط محمد ترابی مرتضی مودب در سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ساعت 22:3 موضوع | لینک ثابت